Se presentasjon av Jørgen Johansen

Gårdbruker Jørgen Johansen har brukt Økoråd NordSalten i prosessen med overtakelsen av gården. De styrer også hele regnskapet til den hardtarbeidende gårdbrukeren fra Steigen. >> Se film her: https://vimeo.com/796360091

Se presentasjon av Økoråd NordSalten

Velkommen til Økoråd NordSalten! Dette er en engasjert, sammenspleiset og sporty gjeng som holder til i Steigen kommune.>> Se film: https://vimeo.com/796434259

Styrker markedsbiten i selskapet

Økoråd Gruppen har engasjert produksjonsselskapet Arctic Media House AS til film- og innholdsproduksjon i 2023. – Vi gjør en del grep dette året for å bli enda mere synlige i markedet. Gode filmproduksjoner, foto og tekst er en del av denne pakken, forteller Geir-Arne Mathisen, daglig leder av Økoråd Gruppen. Arctic Media House er et […]

Økoråd Narvik hjelper Hege Ingebrigtsen

Økoråd Narvik bidrar i pengespleisen til hundekjører Hege Ingebrigtsen som står fast med havarert bil i Mosjøen. Det som skulle være innledningen på Hege Ingebrigtsen sin 34. sesong som hundekjører, startet med et katastrofalt motorhavari allerede 1.juledag. Like etter Saltfjellet, ved Korgen, begynte motoren i «hundebilen» å svikte. Hege Ingebrigtsen og samboer Per Sverre Simonsen […]

ØkoRåd – Vekstra blir største franchisekjede

Den nye sammenslåingen ØkoRåd – Vekstra blir Norges største franchisekjede innen regnskap, foran Saga KL og Accountor. Nå skal franchise-modellen brukes til å sikre lokalt fremfor internasjonalt eierskap i den pågående restruktureringen i regnskapsbransjen.  På foto: Adm dir. i Vekstra (t.v.), Trond Brenden, og adm dir. i ØkoRåd Gruppen AS, Geir-Arne Mathisen. Regnskapsbransjen er i […]

Sommerhilsen

Vi ønsker våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere noen gode dager, hvor dere kan slappe av og kose dere sammen med venner og familie.

Sykdom og ferie

Nå nærmer det seg sommerferie for de fleste i Norge. Ansatte som blir syke i ferien kan ha rett til ny ferie senere, men det er noen forutsetninger som må være til stede:– Arbeidstakeren må selv være syk, syke barn eller andre familiemedlemmer gir ikke rett til utsettelse.– Arbeidstaker må være 100% arbeidsufør, blir arbeidstaker […]

Disse lovendringene trer i kraft fra 1. juli  

Siste nytt fra Virke: Den generelle adgangen til midlertidig ansettelser fjernesDen 1. juli 2022 fjernes arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f. Det innebærer at det etter det ikke lenger er adgang til å ansette midlertidig på generelt grunnlag. Det som endres fra 1. juli er adgangen til å inngå nye avtaler om midlertidig ansettelse på generelt […]

Fjerner momsfritak på elbiler og innfører tilskuddsordning

Regjeringen ønsker å fjerne momsfritaket for elbiler fra og med 2023, men samtidig innføre en tilskuddsordning. I Hurdalsplattformen ble det foreslått å innføre moms på beløpet over 600.000 kr ved salg av nye elbiler. Salgssummen under beløpsgrensen skulle fortsatt være fritatt. Forslaget møtte mye kritikk, spesielt fra Regnskap Norge. Hovedinnvendingen var at det ville medføre […]

Kan bli uaktuelt å ha enkelte formuesobjekter i virksomheten

Forslag til nye regler for skattlegging av privat konsum i selskap vil gjøre det uaktuelt å ha bolig og fritidseiendommer, båter, fly og helikopter i virksomheten. Finansdepartementet har fremlagt forslag til nye regler for beskatning av private formuesgoder i selskaper. Reglene vil om de blir vedtatt gjøre skattebelastningen så høy at det i praksis vil […]