Uncategorized

Sykdom og ferie

Nå nærmer det seg sommerferie for de fleste i Norge. Ansatte som blir syke i ferien kan ha rett til ny ferie senere, men det er noen forutsetninger som må være til stede:– Arbeidstakeren må selv være syk, syke barn eller andre familiemedlemmer gir ikke rett til utsettelse.– Arbeidstaker må være 100% arbeidsufør, blir arbeidstaker …

Sykdom og ferie Les mer »

Disse lovendringene trer i kraft fra 1. juli  

Siste nytt fra Virke: Den generelle adgangen til midlertidig ansettelser fjernesDen 1. juli 2022 fjernes arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f. Det innebærer at det etter det ikke lenger er adgang til å ansette midlertidig på generelt grunnlag. Det som endres fra 1. juli er adgangen til å inngå nye avtaler om midlertidig ansettelse på generelt …

Disse lovendringene trer i kraft fra 1. juli   Les mer »

Fjerner momsfritak på elbiler og innfører tilskuddsordning

Regjeringen ønsker å fjerne momsfritaket for elbiler fra og med 2023, men samtidig innføre en tilskuddsordning. I Hurdalsplattformen ble det foreslått å innføre moms på beløpet over 600.000 kr ved salg av nye elbiler. Salgssummen under beløpsgrensen skulle fortsatt være fritatt. Forslaget møtte mye kritikk, spesielt fra Regnskap Norge. Hovedinnvendingen var at det ville medføre …

Fjerner momsfritak på elbiler og innfører tilskuddsordning Les mer »

Kan bli uaktuelt å ha enkelte formuesobjekter i virksomheten

Forslag til nye regler for skattlegging av privat konsum i selskap vil gjøre det uaktuelt å ha bolig og fritidseiendommer, båter, fly og helikopter i virksomheten. Finansdepartementet har fremlagt forslag til nye regler for beskatning av private formuesgoder i selskaper. Reglene vil om de blir vedtatt gjøre skattebelastningen så høy at det i praksis vil …

Kan bli uaktuelt å ha enkelte formuesobjekter i virksomheten Les mer »

Risikerer tvangsmulkt

20 000 arbeidsgivere risikerer tvangsmulkt. Arbeidsgivere som ikke oppfyller sin OTP-plikt, står i fare for å bli ilagt tvangsmulkt. Skatteetaten opplyser at mellom 15 000 til 20 000 arbeidsgivere som antas å ha OTP-plikt, ikke oppgir pensjonsinnretning i a-meldingen. I april sender Skatteetaten ut et informasjonsbrev til arbeidsgivere som har oppgitt i a-meldingen at de har arbeidstakere. …

Risikerer tvangsmulkt Les mer »

Autorisert Regnskapsfører

Ledig stilling med arbeidssted Sortland eller Lødingen. Økoråd er en av Nord-Norges ledende kjeder innenfor autorisert regnskapsførsel og økonomisk rådgivning med fokus på lokale verdier. Kjeden består i dag av 12 kontorer og rundt 100 spreke medarbeidere. Vi er et av Vesterålens største kompetansemiljøer innenfor regnskap og økonomi, og har nå 21 ansatte med kontorsteder …

Autorisert Regnskapsfører Les mer »

Nye satser i statens reiseregulativ

Partene i staten har forhandlet frem nye reiseavtaler.Avtalene gjelder for tre år, og har et sterkere klimaperspektiv. Avtalene har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 1. januar 2022. Her finner du de nye satsene:– Satser for reiser innenlands – Satser for reiser utland