Personvern og infokapsler

Denne erklæringen kan oppdateres fortløpende.

Hva er personopplysninger? 

Personopplysninger er opplysninger som identifiserer en person. Det kan for eksempel være navn, et identifikasjonsnummer, adresse, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for en persons identitet. 

 

Hva menes med «behandling» i dette tilfellet?

En behandling er en eller flere operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller manuelt. Det kan for eksempel være innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, bruk, utlevering ved overføring eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring. 

 

Behandlingsansvarlig 

I ØkoRåd Gruppen er hver avdeling behandlingsansvarlig. Har du spørsmål om hvilke opplysninger vi har lagret om deg, er det den avdelingen du er tilknyttet du må kontakte. Du finner din avdeling og deres kontaktinformasjon her.

 

Dette er dine rettigheter 

 • Du har følgende rettigheter når vi behandler dine personopplysninger:
 • Du kan kreve innsyn
 • Du kan kreve kopi av personopplysninger
 • Du kan be om korrigering av personopplysninger
 • I gitte situasjoner kan du be om sletting av personopplysninger
 • I noen situasjoner kan du be om begrensning i behandlingen
 • Dersom vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere
 • Dersom vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre personopplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig 

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vår personvernkontakt. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Mer informasjon om dette finner du på datatilsynet.no.  

 

Når samler vi inn personopplysninger? 

 • Vi samler inn personopplysninger når du;  
 • kjøper tjenester av oss 
 • deltar på et seminar, enten fysisk eller digitalt
 • henvender deg til oss
 • melder deg på nyhetsbrev eller andre utsendelser 
 • er leverandør 
 • søker på en stilling hos oss eller blir ansatt 

Vi behandler personopplysninger om våre kunder, leverandører, partnere og ansatte.

Personopplysninger som samles inn er navn, telefonnummer og e-post. I tillegg samler vi inn lønnsinformasjon som fødselsnummer, adresse, kontonummer og fraværsinformasjon for våre egne ansatte. 

 

Vi lagrer denne informasjonen av hensyn til å nå ut til kundene med relevant fellesinformasjon knyttet til det oppdraget vi har, herunder viktige meldinger og informasjon fra myndighetene, samt for å tilby nye tjenester.

 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 a), behandlingen er basert på samtykke, artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i og artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.  

 

Hvem har tilgang til opplysningene? 

Det er kun våre ansatte som har oppdrag for kundene våre, som har tilgang til personopplysninger.

 

Hvordan oppbevares opplysningene? 

Personopplysninger til kundene våre lagres i PowerOffice (hos de enkelte avdelingene våre) og er underlagt regler fra myndighetene for lagring av slike data.

 

Hva skjer i tilfelle datalekkasjer/innbrudd?

ØkoRåd Gruppen og alle våre avdelinger benytter sikkerhetssystemet Cynet. Om vi skulle bli utsatt for lekkasje eller innbrudd, får vi bistand fra vår leverandør på datasikkerhet, VIKT. Vi har også backup på flere nivåer.

Ved innbrudd elle hacking anmelder vi saken til politiet, videre har VIKT rutiner for å rapportere videre hvilken type innbrudd som har funnet sted slik at dette kan forebygges i fremtiden.

 

Om vi mistenker tyveri av sensitiv bedriftsinformasjon, vil vi kontakte våre kunder for å informere om hendelsen.

 

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel (ofte omtalt som en cookie) en liten tekstfil som lagres lokalt på din enhet (datamaskin, nettbrett eller mobil). Den gjør at et nettsted kan kjenne igjen din enhet. Kapselen samler informasjon om nettsider du har besøkt og kan blant annet huske passord til steder du logger deg inn eller når du ønsker å forbli pålogget. Du har kanskje sett at noen nettsteder du ofte logger inn på husker ditt brukernavn og passord, slik at du slipper å fylle dette ut hver gang du skal logge inn.

 

ØkoRåd Gruppen bruker også informasjonskapsler for å samle inn informasjon som gjelder besøksstatistikk på våre nettsider, som legges til grunn for videreutvikling og forbedring av våre nettsider. De innsamlede dataene vil aldri bli knyttet til personlige opplysninger. For å samle informasjon som gjelder trafikk på våre nettsider og hvilke sider brukeren besøker, bruker vi analyse verktøyet Google Analytics.

 

Behandlingsgrunnlaget for bruk av informasjonskapsler og analyse er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.