Kundekontroll

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor en av avdelingene i ØkoRåd Gruppen.

Fordi du har en rolle/relasjon i en virksomhet som har et kundeforhold til oss, og i henhold til våre autorisasjoner som regnskapsførerforetak, er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss oppdrag for nye oppdragsgivere, eller ved endring i roller i eksisterende kundeforhold, ihht. hvitvaskingsloven.

Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk og ved bruk av BankID/Buypass til identifikasjon. Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket, legitimering av kundens berettigede representant, registrering av reelle rettighetshavere og om representanten er en politisk eksponert person «PEP».

Å fylle ut skjema tar bare noen få minutter.

Legitimering med elektronisk ID

Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Velg avdeling under og følg instruksjonene. Hvis du har problemer når du skal signere med Bank-ID, trykk på «Får du ikke logget inn eller signert med BankID» i innloggingsbildet.

Om du ikke har elektronisk ID, må vi motta liste over reelle rettighetshavere og gyldig legitimasjon som er bekreftet rett kopi av godkjent instans, eller få dette overlevert ved personlig oppmøte på et av våre kontor. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.