Bli partner

Vårt motto er; – kompetent og hyggelig – alltid.  For å få til dette har vi fokus på trivsel, faglig og sosialt fellesskap både på leder og medarbeidernivå. 

Vi legger vekt på en tydelig profilering og stor frihet for franchisetakerne og medlemmer.

Medlemmene i sentrum

Kjedekontorets viktigste jobb er å tilrettelegge for faglig utvikling, et sterkt felleskap.  Likevel, – som medlem styrer man sin egen virksomhet, men i noen situasjoner kan det være en fordel å være en del av noe større.  Det kan gi markedsmakt og her vil ØkoRåd Gruppen være en sterk partner. 

Kjedekonseptet utvikles kontinuerlig sammen med våre medlemmer og basert på endringer i marked og rammebetingelser i bransjen.

Kjedekontoret skal alltid være en servicefunksjon og en støttespiller til det lokale kontoret.

Dine fordeler

 • Lederforum for fag og kompetanseutveksling
 • Profileringspakke
 • Kontinuerlig KS-arbeid for felleskapet
 • Tilgang til svært gode leverandøravtaler
 • Samarbeid og forbedringsprosesser for byrådrift
 • Prosjektsamarbeid
 • Sosialt felleskap gjennom årlig høstsamling for alle
 • Bidra til at ansatte på de ulike kontorene føler trivsel og personlig utvikling 
 • Bistand med å optimalisere driften på medlemmenes kontorer
 • En samtalepartner for kontorene når de trenger det
 • Felles hjemmeside
 • Koordinert sentral markedsføring
 • Salgsstøtte
 • Bistand rekruttering

Ta kontakt med oss i dag