Velkommen

Foto: Bris Studio AS Hege Abrahamsen

Din regnskapsfører

Regnskap + rådgivning

Selskapene i Økoråd-kjeden er lokalisert i Vesterålen, Ofoten og Salten, og leverer regnskap- og rådgivningstjenester.

Vi legger vekt på at våre medarbeidere skal ha kunnskap og kjennskap til alle kundene, og at vi til enhver tid skal være a jour med de oppgaver vi har påtatt oss.

Selskapene er lokalt eide. Dette for å sikre at visjoner og forretningsideer skal være våre og forankret i vår mentalitet. Vi skal være anerkjent for å ha tid til kunden, vår faglige styrke, at vi er løsningsorientert, vårt engasjement og ønsket om å bidra til verdiskapning. Vi ønsker å bli det naturlige valg på regnskap og rådgivningstjenester.

Daglige ledere i selskapene har lang og bred erfaring fra regnskaps- og revisjonsbransjen, og våre kunder spenner i et vidt spekter.

                                                               

NYHETER