ØkoRåd inngår samarbeid med Veksthuset Personal for rekruttering

ØkoRåd, Norges største franchisekjede innen regnskap og rådgivning, inngår samarbeidsavtale med rekrutteringsselskapet Veksthuset Personal.

ØkoRåd og Vekstra slo seg sammen i januar 2024 og ble dermed Norges største franchisekjede innen regnskap og rådgivning. Sammenslåingen har ført til at ansatte har fått et sterkere fagmiljø og lokalkontorene blir styrket. Vi skal fortsatt vektlegge lokalt eierskap, lokal styring og nærhet til kunder og markedet,  – dette er kjedens grunnleggende identitet og DNA. Dette sier Trond Brenden som nå leder et kompetansehus med 570 ansatte, fordelt på 42 partnere og hele 72 forskjellige kontorer over hele landet.

Veksthuset Personal AS er et rekrutteringsselskap med 20 års erfaring i å anskaffe rett kompetanse til sine kunder. Selskapet har lang erfaring fra rekruttering til regnskapsbransjen, og benytter en skreddersydd tilnærming til hvert rekrutteringsoppdrag, ofte med en kombinasjon av presis annonsering og aktivt søk i markedet.

Det sentrale elementet i samarbeidet mellom ØkoRåd og Veksthuset Personal, er at Veksthuset Personal skal bistå med rekruttering til ØkoRåds lokalkontorer. Med en stadig økende etterspørsel etter kvalifiserte fagpersoner, har ØkoRåd anerkjent behovet for et strategisk partnerskap for å sikre fremtidig rekruttering.

Veksthuset Personal bringer med seg sin bransjekunnskap, erfaring med å rekruttere over hele landet, samt ekspertise innen employer branding og aktivt søk etter kandidater, noe som har blitt viktigere og viktigere de senere årene. Dette vil bidra til å styrke ØkoRåds posisjon som arbeidsgiver og gjøre dem mer attraktive for potensielle kandidater. Med fokus på å fremheve ØkoRåds kultur, verdier og karrieremuligheter, vil Veksthuset Personal bidra til å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft.

Det spesialiserte fokuset på aktivt søk, betyr at Veksthuset Personal vil gå utover tradisjonelle rekrutteringsmetoder for å finne de mest kvalifiserte kandidatene. Gjennom en grundig screeningprosess og målrettet tilnærming vil de identifisere enkeltpersoner som ikke bare har nødvendige ferdigheter, men også passer godt inn i ØkoRåds bedriftskultur.

Administrerende direktør for kjeden, Trond Brenden, er godt fornøyd med den nye samarbeidsavtalen: “Dette samarbeidet er et spennende skritt fremover for oss, og det vil gi oss muligheten til å styrke vår tilstedeværelse over hele landet ved å sikre at vi fortsatt har de rette folkene på plass for å betjene våre kunder på best mulig måte”.

Daglig leder i Veksthuset Personal, Sigmund Høye, uttaler: “Vi er veldig glade for å samarbeide med en nasjonal og høykompetent aktør som ØkoRåd. Et slikt samarbeid gir forutsigbarhet for begge parter og vårt mål er at vi skal bidra til å skaffe fagfolk med riktige ferdigheter, som også passer inn i selskapets verdier og bedriftskultur. “