Vi har gleden av å informere om sammenslåingen av Vekstra og ØkoRåd!

Etter sammenslåing er ØkoRåd Norges største franchise-kjede innen regnskaps- og rådgivning og vi er vi stolte av vårt håndverk: regnskap. Vi er nå en solid gjeng med dedikerte medarbeidere fordelt på over 40 kontorer, lokalisert på 72 steder i Norge.

ØkoRåd profil

Alle våre regnskapskontorer vil få ny profil i løpet av 2024. Epostadressene til de som har @vekstra.no, vil bli endret og vi vil få ny hjemmeside. Som dere kanskje vet er regnskapsførerne nå inne i sin mest travle periode, de lager årsoppgjør for kunder. Det er denne jobben som blir prioritert. Ny profil ute på regnskapskontorene vil komme etterhvert.

ØkoRåd’s verdier

Våre verdier står fast: Lokalt eierskap og styring, sammen med kompetente regnskapsførere som er nær og tilgjengelig for kundene. Hvert kontor i ØkoRåd er lokalt eid, noe som sikrer at vi kjenner ditt marked og dine behov. Dette er kjernen i hvordan vi jobber – med yrkesstolthet og en genuin interesse for tall og det de forteller.

Vår jobb er å sørge for at tallene ikke bare er korrekte, men at de gir mening og retning for din virksomhet. Vi strekker oss langt for å sikre at vår rådgivning bidrar til din lønnsomhet og verdiskapning, alltid med en grunnleggende respekt for myndighetenes krav.

I ØkoRåd er entusiasme og stå-på-vilje nøkkelord. Vi er her for å sikre at du lykkes med din virksomhet, hver dag. Vår visjon er klar: Vi skal bidra til økte resultater og bærekraftig verdiskapning for alle våre kunder. Og vårt løfte til deg? Å alltid være kompetente og hyggelige.

Velkommen til ØkoRåd – der vi med en personlig touch, tar lokale bedrifter og deres økonomi seriøst.

Har du lyst til å lese hele historien? Her kan du lese om hvordan det startet.