Sykdom og ferie

Nå nærmer det seg sommerferie for de fleste i Norge.

Ansatte som blir syke i ferien kan ha rett til ny ferie senere, men det er noen forutsetninger som må være til stede:
– Arbeidstakeren må selv være syk, syke barn eller andre familiemedlemmer gir ikke rett til utsettelse.
– Arbeidstaker må være 100% arbeidsufør, blir arbeidstaker gradert syk gjelder ikke reglene om utsettelse av ferie.
– Arbeidstaker må ha en legeerklæring som bekrefter arbeidsuførheten.
– Arbeidstaker må fremsette krav om utsettelse av ferien overfor arbeidsgiver.

Må kreve ferien utsatt
Hvis arbeidstaker blir syk i løpet av ferien, kan tilsvarende antall feriedager som blir omfattet av sykdom utsettes til senere i ferieåret. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring og arbeidstakeren må fremme kravet om ny ferie “uten ugrunnet opphold” etter at arbeidet er gjenopptatt etter ferien. Selv om arbeidstaker blir syk i sommerferien, kan han eller hun ikke kreve at den utsatte ferien blir avviklet innenfor “hovedferieperioden” som er mellom 1. juni til 30. juni.

Rett til sykepenger?
Retten til utsettelse av ferie på grunn av sykdom følger av ferieloven, og den skiller ikke på hvor man er på ferie når arbeidsuførheten inntreffer. Ferielandet har derimot betydning for retten til sykepenger. For å ha rett til sykepenger er det etter folketrygdloven et krav at man oppholder seg i Norge. EØS-avtalen gir imidlertid rett til sykepenger ved sykdom som inntreffer på ferie i et annet EØS-land.

Les mer hos Helsedirektoratet.