Fjerner momsfritak på elbiler og innfører tilskuddsordning

Regjeringen ønsker å fjerne momsfritaket for elbiler fra og med 2023, men samtidig innføre en tilskuddsordning.

I Hurdalsplattformen ble det foreslått å innføre moms på beløpet over 600.000 kr ved salg av nye elbiler. Salgssummen under beløpsgrensen skulle fortsatt være fritatt. Forslaget møtte mye kritikk, spesielt fra Regnskap Norge.

Hovedinnvendingen var at det ville medføre et nytt- og vanskelig håndterbart prinsipp i merverdiavgiftsretten om man skulle både frita- og avgiftsberegne én og samme vare. Forslaget ble antagelig av den grunn ikke fulgt opp i statsbudsjettet for 2022.

Regjeringen har i revidert statsbudsjett 2022 lagt frem et nytt forslag for å gjøre de billigste elbilene tilsvarende rimelige som med et momsfritak.

Les forslaget i artikkel hos Regnskap Norge