Disse lovendringene trer i kraft fra 1. juli  

Siste nytt fra Virke:

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelser fjernes
Den 1. juli 2022 fjernes arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f. Det innebærer at det etter det ikke lenger er adgang til å ansette midlertidig på generelt grunnlag. 
Det som endres fra 1. juli er adgangen til å inngå nye avtaler om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. Allerede inngåtte avtaler på dette grunnlaget løper videre ut den varigheten som var avtalt før lovendringen trer i kraft. 
Fra og med 1. juli må midlertidig ansettelser foretas med grunnlag i ett av alternativene i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) a) til e). Det kan for eksempel være på grunn av at arbeidet er av midlertidig karakter eller at man har behov for vikar.   

Endringer i hjemmekontorforskriften
Fredag 18. mars 2022 ble det vedtatt endringer i hjemmekontorforskriften. Endringene trer i kraft 1. juli 2022.
De viktigste endringene er; Klargjøring av når forskriften gjelder. Forskriften gjelder ikke der hjemmearbeidet er kortvarig eller sporadisk, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem.                                    Det er inntatt unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.                                                               
Kravet til det psykososiale arbeidsmiljøet er tydeliggjort.               
Arbeidstilsynet er gitt myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at  Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.    De samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen. Hjemmekontor – Hvilke regler gjelder?

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Loven gjelder for større virksomheter. Mindre virksomheter er ikke direkte omfattet av loven, men kan bli påvirket av den likevel. Dette gjelder særlig for de som er leverandører til større virksomheter, og som kan møte krav om å leve opp til de samme standardene.

Det er viktig at dere nå kommer i gang med arbeidet.   Les mer og bestill vår startpakke om Åpenhetsloven her