Kan bli uaktuelt å ha enkelte formuesobjekter i virksomheten

Forslag til nye regler for skattlegging av privat konsum i selskap vil gjøre det uaktuelt å ha bolig og fritidseiendommer, båter, fly og helikopter i virksomheten.

Finansdepartementet har fremlagt forslag til nye regler for beskatning av private formuesgoder i selskaper. Reglene vil om de blir vedtatt gjøre
skattebelastningen så høy at det i praksis vil være lite aktuelt for selskaper å ha slike eiendeler i virksomheten, verken i form av eie eller leie.

Les hele saken hos Regnskap Norge