ØkoRåd – Vekstra blir største franchisekjede

Den nye sammenslåingen ØkoRåd – Vekstra blir Norges største franchisekjede innen regnskap, foran Saga KL og Accountor. Nå skal franchise-modellen brukes til å sikre lokalt fremfor internasjonalt eierskap i den pågående restruktureringen i regnskapsbransjen. 

På foto: Adm dir. i Vekstra (t.v.), Trond Brenden, og adm dir. i ØkoRåd Gruppen AS, Geir-Arne Mathisen.

  • Regnskapsbransjen er i en rivende utvikling som drives frem av nye muligheter innen teknologi. ØkoRåd og Vekstra har samme eierstruktur gjennom et franchise-konsept. Det betyr lokalt eierskap, lokal styring og nærhet til kundene og eget marked. Dette er og skal være kjedenes DNA, sier administrerende direktør Geir-Arne Mathisen i ØkoRåd Gruppen AS.

Regnskapet er viktigere enn før
Økoråd – Vekstra går så vidt forbi Saga KL og blir Norges største franchisekjede etter sammenslåingen, basert på 2021-tall og kjente overtakelser av nye kontorer i 2022. Økoråd – Vekstra går opp til en syvendeplass blant de største regnskapskjedene i Norge, men ingen av de større kjedene er franchisekjeder (se diagram nederst). Finsk-eide Accountor på femteplass har en franchiseandel på under halvparten.

  • Vår erfaring er at aldri har regnskapskontoret og regnskapsrådgiverens rolle vært mer sentral og relevant. Vi behandler ikke lengre bare historiske tall, men dagsaktuelle tall. Tallene er nå ferskvare og gjør regnskapet til et verktøy for å se trender og til å ta riktige beslutninger, sier administrerende direktør Trond Brenden i Vekstra AS.

Gjør bærekraft til satsingsområde
Rådgivningstjenester utgjør 8,2 prosent av regnskapsbransjens omsetning, ifølge en fersk undersøkelse fra Regnskap Norge, men det forventes at den skal øke.

  • I regnskapsbransjen bidrar teknologisk utvikling til å automatisere en del funksjoner og rutinearbeid. Imidlertid øker kompleksiteten i næringslivet og samfunnet ellers, som igjen fører til nye krav. Bærekraft er at av de nye rapporteringskravene hvor ØkoRåd – Vekstra skal levere spisskompetanse. Sammenslåingen styrker oss slik at vi kan tilby flere nye tjenester til kontorene og deres kunder, sier Brenden.

Kortreist konkurransefordel
Mathisen i ØkoRåd Gruppen fremhever kortreist rådgivning som en konkurransefordel i en bransje med sentralisering og internasjonalisering av eierskap.

  • Vi blir den største landsdekkende franchisekjeden som fortsatt satser på lokalt eierskap og nærhet til kunden. Med tøffere konkurranse og flere krav må mange frittstående regnskapskontorer inn i en kjede eller større sammenslutninger. Vi skal tilby stordriftsfordeler til de regnskapskontorene som vil stå imot en sentralstyring av regnskapsbransjen, sier Mathisen i ØkoRåd Gruppen.

Fakta om sammenslåingen
ØkoRåd Gruppen er en franchisekjede for regnskapskontorer med fotfeste i Nord-Norge med høy aktivitet innen blant annet fiskeri. Vekstra er en franchisekjede for regnskapskontorer med fotfeste i Sør-Norge med høy aktivitet innen blant annet landbruk. Den sammenslåtte kjeden skal inntil videre bruke de samme merkenavnene ØkoRåd i Nord-Norge og Vekstra i Sør-Norge, og så skal det etter planen bli en felles merkevare for hele kjeden etter hvert. Det er etablert et felles selskap som skal drifte alle felles innkjøp og tjenester med ytterligere integrering fremover.
Den sammenslåtte kjeden vil få over 500 ansatte og en omsetning i 2022 på over 500 millioner kroner. Trond Brenden fra Vekstra blir administrerende direktør for ØkoRåd – Vekstra AS, mens Geir-Arne Mathisen fra ØkoRåd blir styreleder.

Kontaktpersoner:
Trond Brenden: 930 99 630
Geir-Arne Mathisen: 975 43 533

Diagram og video:
Lenke til video: https://vimeo.com/782069678/3721a02dd1
Lenke til diagram: https://www.datawrapper.de/_/zETmJ/