ØkoRåd inngår samarbeid med Veksthuset Personal for rekruttering

ØkoRåd, Norges største franchisekjede innen regnskap og rådgivning, inngår samarbeidsavtale med rekrutteringsselskapet Veksthuset Personal. ØkoRåd og Vekstra slo seg sammen i januar 2024 og ble dermed Norges største franchisekjede innen regnskap og rådgivning. Sammenslåingen har ført til at ansatte har fått et sterkere fagmiljø og lokalkontorene blir styrket. Vi skal fortsatt vektlegge lokalt eierskap, lokal […]

Vi har gleden av å informere om sammenslåingen av Vekstra og ØkoRåd!

Etter sammenslåing er ØkoRåd Norges største franchise-kjede innen regnskaps- og rådgivning og vi er vi stolte av vårt håndverk: regnskap. Vi er nå en solid gjeng med dedikerte medarbeidere fordelt på over 40 kontorer, lokalisert på 72 steder i Norge. ØkoRåd profil Alle våre regnskapskontorer vil få ny profil i løpet av 2024. Epostadressene til […]

Endring i statens satser for diettgodtgjørelse

Det har kommet til enighet om nye satser i statens reiseavtale med virkning fra 1 januar 2022. Det er ingen endring i de skattefrie satsene for 2022. Satser for reiser innenlands 2021 2022 Reiser over 12 timer med overnatting (døgnsats) Kr 801 Kr 825 Reiser fom 6 timer tom 12 timer Kr 315 Kr 324 […]

Kontanthandel eller salg over internett– behandling av inntekter

En person som holder masse egg i hendene.

I koronaens tid har stadig flere virksomheter begynt å tilby varer kjørt hjem, og innført bestillinger og betalingsløsninger via utallige varianter av applikasjoner. Det har også blitt populært med REKO-ringer og andre typer utsalg og vi har sett at det er et behov for veiledning og presiseringer på håndtering av betaling og kontantsalg. Særlige krav […]

Mva-melding, skattemelding for merverdiavgift

MVA-melding for alminnelig næring Hovedregelen i Norge er at all omsetning av varer og tjenester er merverdiavgiftspliktig med mindre det er gitt fritak eller unntak. Alle avgiftspliktige virksomheter må registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Grunnlag for beregning av merverdiavgiften er vederlaget for varer og tjenester som selges.Det gis fradrag for inngående merverdiavgift for varer og tjenester som […]

Skatteregler for gaver til ansatt og forretningsforbindelser

Skattefrie beløpsgrense på gaver økes fra 2021 Fra og med inntektsåret 2021 er den generelle beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold kr 5000 per år. Gaven må være en naturalytelse, og kan ikke gis som penger. Tidligere var det et vilkår for skattefrihet at gaven ble gitt som en generell ordning i bedriften. Dette vilkåret er […]

Øko.net AS blir ØkoRåd NordSalten

Bilde av mennesker som jobber i ØkoRåd NordSalten

Fra 1. februar ble Øko.net AS en del av ØkoRåd Gruppen AS. Det er ikke snakk om et oppkjøp, men det solide lokale regnskapskontoret blir dermed medeier gjennom en franchiseavtale i ØkoRåd Gruppen AS. Målsettingen er å bli en del av et større og bredere kompetansefelleskap. Regnskapskontoret er fortsatt lokalt eid og styres lokalt. -Det […]

Økoråd inngår strategisk viktig avtale på Cybersikkerhet

Illustrasjonsbilde av cybersikkerhet

Sikring av data er et viktig fokusområde for Økoråd Gruppen. Gruppens 11 kontorer har en samlet kundemasse på opp mot 2500 kunder. Dette er bedrifter innen de fleste bransjer og størrelser. PRESSEMELDING Økoråd Gruppens 11 kontorer har en samlet kundemasse på opp mot 2500 kunder. Dette er bedrifter innen de fleste bransjer og størrelser. Sikring […]

A-melding – en månedlig melding fra arbeidsgiver

Fra 1.1.2021 må du oppgi ny informasjon i A-meldingen Ny informasjon som skal oppgis er: Om arbeidsforholdet er fast eller midlertidig Årsak til sluttdato Opplysninger om utleggstrekk Oppgi hvilken pensjonsinnretning arbeidsgiveren har inngått tjenestepensjonsavtale med For å sikre arbeidstakerne i bedriften alderspensjon i samsvar med OTP-lovens krav, må arbeidsgivere i privat sektor som plikter å […]

Nå er det alvor igjen, og vi bryr oss – denne gangen også.

Illustrasjonsbilde som viser høy risiko

Nå er vi der, og ingen ønsker en ny nedstenging av landet igjen. Likevel er det mye som tyder på at det vil bli nye og strengere tiltak for å begrense spredningen som nå synes å være ute av kontroll på flere steder. BREV TIL VÅRE KUNDER Vi husker alle da Covid-19 pandemien stod på […]