Øko.net AS blir ØkoRåd NordSalten

Bilde av mennesker som jobber i ØkoRåd NordSalten

Fra 1. februar ble Øko.net AS en del av ØkoRåd Gruppen AS. Det er ikke snakk om et oppkjøp, men det solide lokale regnskapskontoret blir dermed medeier gjennom en franchiseavtale i ØkoRåd Gruppen AS.

Målsettingen er å bli en del av et større og bredere kompetansefelleskap. Regnskapskontoret er fortsatt lokalt eid og styres lokalt.

-Det er viktig å være på hugget med kvalitetssikring, sier daglig leder Christina Falch Holmvaag, som på eiersiden har med seg Rachel Aalstad som er styrets leder. De to unge kvinnene overtok fra årsskiftet Øko.Net, regnskapskontoret Knut Slettvold har bygd opp over flere årtier. Markedsnavnet vil bli endret til ØkoRåd NordSalten.

Geir A. Mathiesen, Knut Slettvold, Christina F.Holmvaag

ØkoRåd NordSalten

Kundene vil ikke merke stort til denne endringen med driften på kort sikt, bortsett fra at det vil bli navneendring på veggen og i vinduene på Hesteskoen i Leinesfjord, der firmaet leier lokaler, samt på hjemmesiden og Facebook siden og navnet på e-postene. På lengere sikt vil kundene være enda tryggere på å få tilbud om den beste rådgiving og de beste løsningene.

ØkoRåd Gruppen har en allsidig og bred kompetanse innen regnskap, skatterådgiving og denne kompetansen vil kontinuerlig blir oppdatert og videreformidlet til de regnskapskontor som inngår under ØkoRåd-paraplyen.

– Dette er viktig for at våre kunder skal føle trygghet for at oppdraget utføres på en betryggende måte, sier kjedeleder for ØkoRåd Gruppen, Geir-Arne Mathiesen.

ØkoRåd NordSalten

Størst i Nord-Norge

ØkoRåd Gruppen er en av de største grupperingene innen regnskap i Nord-Norge. Fra nyttår er også «Siffo AS» et betydelig regnskapsfirma i Bodø innlemmet i ØkoRåd Gruppen. Og fra 1. februar i år kom tidligere Øko.Net med.

Fra før inngår regnskapskontor på Leknes, i Hadsel, Narvik, Evenskjær, Øksnes og på Helgeland med i ØkoRåd Gruppen. Til sammen er det 2000 kunder med og omsetningen ligger på rundt 80 millioner kroner. Det er nå 85 personer sysselsatt med totalt 77 årsverk i ØkoRåd Gruppen. Vi vil nok bli noen flere i løpet av 2020 sier kjedeleder Mathisen, som bekrefter at Gruppen har en forsiktig vekststrategi.

Økt kompetansekrav

Daglig leder og kjedesjef for ØkoRåd Gruppen, Geir-Arne Mathiesen uttaler at en er inne i en spennende utvikling i bransjen. Myndighetene stiller stadig nye krav til næringsvirksomhetene. Nye lover og offentlig pålegg om kontroll av foretak gjør at kvalitetssikring av jobben regnskapskontor gjør er viktig. ØkoRåd-kontorene driver løpende oppdatering av sin kompetanse. Både myndighetene og våre kunder fordrer at vi skal ha denne kontrollen konstaterer Geir-Arne Mathisen.

– Teknologien har kommet så langt at de fleste egentlig tilbyr det samme i bunnen, sier Mathisen. Han sier videre at det som er vår profil er at vi skal være nær kunden og nær markedet. Det er da vi kan gi de gode rådene.

Daglig leder Christina Falch Holmvaag

Kan yte mer

Daglig leder og styreleder i Økoråd Steigen, Christina Falch Holmvaag og Rachel Aalstad sier at de gjennom avtalen med Økoråd Gruppen kan bli sterkere på rådgivningssiden, og at de også vil få større kapasitet til å betjene nye kunder. Vi får knyttet til oss flere ressurser og så får vi utnyttet stordriftsfordeler overfor driftsleverandører. Dette fellesskapet gjør oss også mindre sårbare. Siden bransjen er i stadig endring og sammen med Økoråd Gruppen kan vi bedre håndtere de omstillinger som kommer, – til beste for kundene.

Daglig leder i Økoråd Gruppen er glad for at kontoret i Leinesfjord valgte å bli med, da de innehar viktig kompetanse innen landbruk, reiseliv, fiskeri, med mer. Dermed vil også Økoråd Gruppen styrkes ved deres inntreden.

Foto nr 1:
Under samme paraply står fra venstre Knut Slettvold, Christina Falch Holmvaag, Mariell Gylseth Sundt, Rachel Aalstad og Susanne Rasmussen. Daglig leder i Økoråd Gruppen Geir-Arne Mathiesen holder paraplyen.

Foto nr 2:
Daglig leder i Økoråd Gruppen Geir-Arne Mathiesen befester avtalen som er inngått med daglig leder i Økoråd NordSalten Christina Falch Holmvaag. Tidligere eier og gründer Knut Slettvold bifaller de nye eiernes valg.