ØkoRåd Narvik

Anniken Furnes Anthonsen

Elisabeth Lund

Grete Riise Løvmo

Heivor Fjeld

Jana Nystad

Jan Eirik Johnsen

Lisbeth Forselv

Sølvi Anne Askheim

Nina Molvik

Nils Karstein Kristiansen

Robin Jenssen

Rolf Morten Karlsen

Sandra Wiik

Rita Eliassen

Tom R. Johansen

Ruth Sjåfjell

William Mathisen

Ingrid Marie Jenssen