Håkon Gaute Kvamme

Portrettbilde av Håkon Gaute Kvamme

Telefon: 466 22 203

E-post: hakongaute.kvamme@vekstra.no

Avdeling: ØkoRåd Elverum

Anne-Kari Holter

Portrettbilde av Anne-Kari Holter

Telefon: 466 22 209

E-post: anne-kari.holter@vekstra.no

Avdeling: ØkoRåd Elverum

Reidun Grindal Werme

Portrettbilde av Reidun Grindal Werme

Telefon: 466 22 202

E-post: reidun.grindal.werme@vekstra.no

Avdeling: ØkoRåd Elverum

Merete Mortensen

Portrettbilde av Merete Mortensen

Telefon: 466 22 211

E-post: merete.mortensen@vekstra.no

Avdeling: ØkoRåd Elverum

Robert Langdalen

Portrettbilde av Robert Langdalen

Telefon: 466 22 210

E-post: robert.langdalen@vekstra.no

Avdeling: ØkoRåd Elverum

Anne Marie Bakke

Portrettbilde av Anne Marie Bakke

Telefon: 466 22 205

E-post: anne.marie.bakke@vekstra.no

Avdeling: ØkoRåd Elverum

Demir Ligonja

Portrettbilde av Demir Ligonja

Telefon: 948 787 56

E-post: demir.Ligonja@vekstra.no

Avdeling: ØkoRåd Elverum