Sykdom og ferie

Nå nærmer det seg sommerferie for de fleste i Norge. Ansatte som blir syke i ferien kan ha rett til ny ferie senere, men det er noen forutsetninger som må være til stede:– Arbeidstakeren må selv være syk, syke barn eller andre familiemedlemmer gir ikke rett til utsettelse.– Arbeidstaker må være 100% arbeidsufør, blir arbeidstaker […]

Sykdom og ferie Read More »