Disse lovendringene trer i kraft fra 1. juli  

Siste nytt fra Virke: Den generelle adgangen til midlertidig ansettelser fjernesDen 1. juli 2022 fjernes arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f. Det innebærer at det etter det ikke lenger er adgang til å ansette midlertidig på generelt grunnlag. Det som endres fra 1. juli er adgangen til å inngå nye avtaler om midlertidig ansettelse på generelt …

Disse lovendringene trer i kraft fra 1. juli   Les mer »