Risikerer tvangsmulkt

20 000 arbeidsgivere risikerer tvangsmulkt. Arbeidsgivere som ikke oppfyller sin OTP-plikt, står i fare for å bli ilagt tvangsmulkt.

Skatteetaten opplyser at mellom 15 000 til 20 000 arbeidsgivere som antas å ha OTP-plikt, ikke oppgir pensjonsinnretning i a-meldingen.

I april sender Skatteetaten ut et informasjonsbrev til arbeidsgivere som har oppgitt i a-meldingen at de har arbeidstakere. Arbeidsgivere som mottar brevet, bør kontakte sin regnskapsfører.

Les hele saken hos Regnskap Norge