Økoråd Hadsel AS endrer ledelse

Etter at Ivar Fredriksen har vært eier og daglig leder siden selskapets etablering i 2004 synes han at tiden nå er inne til å overlate lederrollen til andre. Andreas Riibe-Øien og Christian Nilsen er nå blitt medeiere i Økoråd Hadsel AS og vil overta lederrollene i selskapet fra 01.04.2022.

På foto fra venstre: Andreas Riibe-Øien, Christian Nilsen, Ivar Fredriksen

Andreas Riibe-Øien overtar jobben som daglig leder i selskapet. Han er 34 år, utdannet siviløkonom og autorisert regnskapsfører og har vært ansatt i selskapet siden 2013. Siden 2017 har han hatt rollen som nestleder i selskapet.

Christian Nilsen blir samtidig ny nestleder. Han er 32 år, har bachelor i regnskap og revisjon, er autorisert regnskapsfører og har også jobbet i selskapet siden 2013.

Ivar Fredriksen vil fortsette som kunderådgiver, saksbehandler og oppdragsansvarlig autorisert regnskapsfører. Han vil også være arbeidende styreleder i selskapet.  

Vårt kontor på Stokmarknes består nå av 12 motiverte ansatte, alle i full stilling.

Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med våre kunder og forretningsforbindelser, og ønsker alle velkommen til oss i våre utvidede og nyoppussede lokaler som ferdigstilles i løpet av våren.

Med vennlig hilsen
Økoråd Hadsel AS