Nye satser i statens reiseregulativ

Partene i staten har forhandlet frem nye reiseavtaler.
Avtalene gjelder for tre år, og har et sterkere klimaperspektiv.
Avtalene har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 1. januar 2022.

Her finner du de nye satsene:
Satser for reiser innenlands 
Satser for reiser utland