Ny krisepakke er klar

Regnskapsfører Helge Mathisen håper kreditorer har «is i magen» overfor bedrifter som sliter på grunn av koronakrisen. Fredag lanserte regjeringen den andre statlige krisepakken til næringslivet. 10 – 20 milliarder kroner per måned.

KRISEPAKKE: Helge Mathisen i Vestvågøy Regnskap AS er fornøyd med at regjeringen gir krisepakke til småbedrifter som har måttet stenge på koronafaren.

Fredag lanserte regjeringen den andre statlige krisepakken til næringslivet. 10 – 20 milliarder kroner per måned skal i hovedsak kompensere bedrifter som er særlig hardt rammet av den ekstreme situasjonen, og som har akutt behov for penger i form av kontanter for å dekke løpende utgifter som husleie og forsikring, leie av utstyr og utgifter til regnskapsføring.

I løpet av neste uke vil det foreligge svar på hvor grensen for støtten går, og kompensasjonsgrad. Den enkelte bedrift må selv søke. Ordningen skal i første omgang var to måneder.

– Pengene skal bidra til at bedriftene så raskt som mulig får opp aktiviteten når krisen er over. Kompensasjonen retter seg mot bedrifter som kan dokumentere et vesentlig omsetningsfall på grunn av korona, og som antas å være lønnsomme også etter krisen, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) under presentasjonen.

Må favne bredden

Helge Mathisen i Vestvågøy Regnskap AS, med en rekke små og mellomstore bedrifter i porteføljen, mener kontantstøtten fra regjeringen vil avhjelpe en del blant hans kunder.

– Noen bedrifter har måttet stenge på dagen, med de følger dette får for omsetningen og løpende kostnader. En kontantstøtteordning vil kunne avhjelpe noe. Det fordrer imidlertid at bedriftene har en god dialog med sine kreditorer om utsettelser på betaling inntil pakken foreligger. 10–20 milliarder i dekning pr. måned for hele AS Norge kan synes i minste laget, men vi stoler på at det kommer penger ettersom behovet synliggjøres. Kriterier for støtte er enda ikke konkretisert, men vi forventer at ordningene vil favne bredden i næringslivet, håper Mathisen.

Ordningen skal være klar i løpet av to-tre uker, som myndighetene mener er det raskeste ordningen kan være på plass. Spiller tidsbruken en stor rolle?

– Ja, absolutt. Dette haster. En klar oppfordring må jo være at alle som har krav til de firmaene som er kommet i denne situasjonen gir henstand med betaling inntil ordningene er på plass. Vi står klar til å bistå våre kunder i forbindelse med søknader om støtte fra krisepakken.

Krever tålmodighet

Han håper regjeringens tiltakspakker vil demme opp for eventuelle konkurser.

– Vi har tro på at hvis banker, og kreditorer for øvrig, er litt tålmodige og avventer litt i denne «dugnadsperioden» vil mange være tilbake i normal drift etter hvert. Det er viktig at en løfter blikket og ikke tenker kortsiktig fortjeneste, men at vi alle ser framover og ønsker at så mange som mulig overlever denne krisen. Vi har en del kunder som sliter omsetningsmessig, men de har samtidig faste kostnader som påløper. En krisepakke som treffer disse bedriftene vil avhjelpe situasjonen. Likevel vil en del bedrifter som var dårlig stillet i utgangspunktet risikerer å måtte avvikle.

Fra ditt ståsted, hva tror du situasjonen er for dine kunder om et par måneder?

– Vi har en del kunder som har måttet stenge ned. Vi har samtidig troen på at våre kunder skal komme gjennom denne krisen. Vi har også en stor andel av våre kunder innenfor primærnæringen, som foreløpig ikke så hardt rammet.

Er det andre tiltak du savner?

– Noen av tiltakspakkene burde kanskje vært administrert i et krisefond for små og mellomstore bedrifter, og administrert av Næringsetaten i kommunen eller Innovasjon Norge. Disse kunne eventuelt fordelt tiltakspakkene som omhandler bedrifter. NAV kan ikke ta alt. De har store utfordringer i en vanskelig tid, og har gjort en fantastisk jobb.

Gjennomføringskraft

Daglig leder Egil Wiik i Centrum Regnskap i Vågan roser regjeringen for å komme med en krisepakke for mindre bedrifter.

– Frisører, kafeer og andre som plutselig er pålagt å stenge dørene trenger denne hjelpen. Jeg håper at det nå er kraft til å gjennomføre tiltaket slik det er tenkt, og at de som trenger hjelpen får den ganske raskt. Mange står uten inntekt, og føler at de ikke får informasjon fra NAV.

Tiltak som er satt i verk tidligere:

– Endringer i reglene for permittering. Norske arbeidsgivere får anledning til å permittere ansatte på to dagers varsel. Perioden arbeidsgivere må betale lønn til permitterte kuttes fra 15 til to dager.

– Permitterte får full lønn i 20 dager.

– Kutt i arbeidsgiveravgiften og krisegrep rettet mot kultur, idrett og frivillighet, samt en garantiordning på 6 milliarder for luftfarten.

– En bankpakke på 100 milliarder kroner i lånegarantier og obligasjoner til kriserammede bedrifter.