Nå er det alvor igjen, og vi bryr oss – denne gangen også.

Illustrasjonsbilde som viser høy risiko

Nå er vi der, og ingen ønsker en ny nedstenging av landet igjen. Likevel er det mye som tyder på at det vil bli nye og strengere tiltak for å begrense spredningen som nå synes å være ute av kontroll på flere steder.

BREV TIL VÅRE KUNDER

Vi husker alle da Covid-19 pandemien stod på som verst tidligere i år. Da ble det advart om en ny bølge av smitte til høsten. Nå er vi der, og ingen ønsker en ny nedstenging av landet igjen. Likevel er det mye som tyder på at det vil bli nye og strengere tiltak for å begrense spredningen som nå synes å være ute av kontroll på flere steder.

For kontorene i ØkoRåd Gruppen betyr dette at vi fortløpende vurderer hvilke tiltak vi må sette i verk. Alt fra utvidet bruk av hjemmekontor til besøksbegrensning.

Som før vil vi strekke oss langt for å være disponibel for våre kunder, enten på telefon eller gjennomføring av Teams møter. Ved behov for fysiske møter vil vi legge til rette for dette.

For at vi skal kunne etterleve strengere tiltak og for å tilrettelegge for en best mulig kundekontakt ber vi om at alle som ønsker kontakt med oss, – ønsker møte eller på annen måte trenger bistand eller rådgiving, kontakter oss på forhånd. Det blir da lettere for oss å tilrettelegge for aktiv smittebegrensning.

Vår anbefaling til alle, men spesielt til våre kunder, er å tilrettelegge for å beskytte sine ansatte og egne kunder ut fra et – føre var – prinsipp. Konsekvensene hvis en ansatt får smitte kan være dramatisk. Hele bedriften kan måtte stenge over en kortere eller lengre periode. Dette har også mulige konsekvenser for inntjening og på utgiftssiden kostnader med sykemeldinger.

«Det er for alle ansatte i Økoråd Gruppen AS presisert viktigheten av å være nøye med å følge alle anbefalinger fra offentlige myndigheter også i private sammenhenger»