Gaver i arbeidsforhold – hva gir skattefritak?

Nå som vi nærmer oss slutten av året er det igjen tid for å tenke på riktig håndtering av gaver. Når arbeidsgivere gir julegaver til sine ansatte, er det viktig å vite om reglene for skattefritak.

Skrevet av  Regnskap Norge

Noen gaver i arbeidsforhold er skattefrie etter beløpsgrenser og vilkår som er definert i FSFIN 5-15-1.

HVEM GJELDER SKATTEFRITAKET FOR?

Skattefritaket gjelder for ansatte og styremedlemmer, inkludert hvor den ansatte/styremedlemmet er aksjonær og selv om det ikke er andre ansatte i selskapet.

GAVER UTEN SPESIELL ANLEDNING SOM F.EKS. JULEGAVER OG SOMMERGAVER

Fra og med 1. januar 2021 ble årlig beløpsgrense for skattefrie gaver som gis uten spesiell anledning økt til kr. 5 000 per ansatt. For at skattefritaket skal gjelde må gaven bestå av annet enn pengebeløp.

IKKE LENGER KRAV TIL GENERELL ORDNING

Vilkåret om at slike skattefrie gaver skal gis som en generell ordning i bedriften ble opphevet fra og med 1. januar 2021. Dette gjelder også for gaver til ansatte med lang tjenestetid i bedriften og jubileums- eller oppmerksomhetsgaver som har egne skattefrie beløpsgrenser jf. FSFIN 5-15-1 (1) og (2).

NATURALYTELSER KAN GIS SOM GAVE FRA ARBEIDSGIVER

Arbeidsgiver kan fritt velge hvilke naturalytelser kan gis innenfor kr. 5 000-grensen, f.eks. elektronisk kommunikasjon, fri bil og gavekort som ikke kan løses i kontanter. Når det skattepliktige beløpet beregnes etter sjablong er det sjablongbeløpet som legges til grunn ved beregning av verdien av den skattefrie gaven.

TREDJEPARTSYTELSER

Denne regelen kan i tillegg benyttes for naturalytelser som mottas i arbeidsforhold fra tredjeparter som f.eks. bonuspoeng, rabatter eller gaver. I slike tilfeller vil beløpsgrensen gjelde samlet for gaver fra arbeidsgiver og tredjepart.

ARBEIDSGIVERS PLIKTER

Arbeidsgiver må sørge for å få informasjon om gaver som arbeidstakere mottar i arbeidsforholdet fra tredjeparter, samt ha oversikt over gaver mottatt fra arbeidsgiver i løpet av året. Når samlet verdi av disse gavene ikke overstiger grensen på kr. 5 000 per ansatt per år trenger ikke arbeidsgiver rapportere slike ytelser. Dersom beløpsgrensene overstiges, skal overstigende beløp rapporteres som skattepliktig inntekt.

For mer informasjon se beskrivelsen fra Skatte ABC og punkt 4 i Skatteetatens veileder til reglene om rapportering og skattelegging av naturalytelser