Overføring av ferie?

Arbeidsgiver er ansvarlig for at ferie blir avviklet i ferieåret. Når vi nå nærmer slutten av 2021 er det viktig å skaffe seg en oversikt over ikke-avviklede feriedager og følge opp at ansatte avvikler disse. Hvis du likevel har ansatte med ubrukte feriedager ved årsslutt kan det avtales overføring av feriedager. Her finner du svar på vanligste spørsmålene om overføring av ferie. 

Hvor mange feriedager kan overføres?  

Lovfestet ferie Den lovfestede ferien regulert av ferieloven er på 4 uker og en dag. Hvis det på slutten av ferieåret gjenstår ferie som ikke er avviklet, åpner ferieloven for at partene skriftlig kan avtale overføring av 10 feriedager (12 virkedager), som tilsvarer to uker ferie.

Avtalefestet ferie Mange bedrifter har 5 uker ferie. Det betyr at arbeidstakere har 4 dager ekstra ferie i tillegg til den lovbestemte ferien. Det er avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer om disse dagene kan avtales overført til neste ferieår, eventuelt om de kan slettes og tilhørende feriepenger utbetales

Hva med feriedager som er til gode på grunn av permittering?


Utgangspunktet er at ferie skal avvikles som normalt under permittering, og det maksimale antall feriedager som kan overføres til neste ferieår er uendret.

Kan ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke overføre flere feriedager?


Nei, det er ikke utvidet adgang til å avtale ytterligere overføring av ferie for de over 60 år.

Hvem bestemmer om feriedager kan overføres?


Overføring av ferie skjer som en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ingen av partene kan i utgangspunktet kreve en slik overføring. I følge ferieloven skal dette avtales skriftlig. I dib finner du forslag til søknad om overføring av ferie. 

Hva skjer med feriedager som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon?  


Når sykdom eller foreldrepermisjon er grunnen til at ferie ikke er avviklet, overføres ferien automatisk til neste ferieår. 

Arbeidstaker har flere feriedager til gode enn det som kan overføres, hva gjør vi?

Hvis arbeidstaker har ferie til gode ved årets slutt, uten at det er inngått noen avtale om overføring av ferie og uten at sykefravær/foreldrepermisjon gir en lovmessig rett til overføring, vil feriedagene likevel bli overført til det påfølgende ferieåret. Arbeidstaker mister ikke feriedagene selv om ferien i strid med ferielovens bestemmelser ikke er avviklet i tide, eller ikke avtalt overført.