ØkoRåd Evenskjer

Per-Stian Jensen

partner | styreleder statsautorisert regnskapsfører

Silje Landsholm

partner | daglig leder statsautorisert regnskapsfører

Linda Johnsen

partner | statsautorisert regnskapsfører

Aashild Kokvik

regnskapsfører

Benedicte Antonsen

statsautorisert regnskapsfører

Finn Johnsen

rådgiver | statsautorisert regnskapsfører

Marit Landsholm

regnskapsmedarbeider

Sandra Krokstrand

regnskapsfører