ØkoRåd Evenskjer

Per-Stian Jensen

Silje Landsholm

Linda Johnsen

Aashild Kokvik

regnskapsfører

Benedicte Antonsen

autorisert regnskapsfører

Finn Johnsen

rådgiver | autorisert regnskapsfører

Marit Landsholm

Sandra Krokstrand