Rune Stensvik

Telefon: 467 03 474

E-post: rune.stensvik@siffo.no

Avdeling: Økoråd Salten

Kari Pedersen

Telefon: 467 05 094

E-post: kari.pedersen@siffo.no

Avdeling: Økoråd Salten

Marit Helskog

Telefon: 467 04 094

E-post: mh@siffo.no

Avdeling: Økoråd Salten

Oda Gregussen

Telefon: 467 02 094

E-post: oda.gregussen@siffo.no

Avdeling: Økoråd Salten

Janne Soløy

Ikon for rådgiving

Telefon: 407 68 827

E-post: js@siffo.no

Avdeling: Økoråd Salten

Svein Ove Aspmo

Telefon: 467 05 084

E-post: sa@siffo.no

Avdeling: Økoråd Salten

Karina Langmo

Telefon: 467 04 084

E-post: karina.langmo@siffo.no

Avdeling: Økoråd Salten

Cathrine Fjærvoll

Telefon: 467 05 064

E-post: cathrine.fjaervoll@siffo.no

Avdeling: Økoråd Salten