Tove Bøgseth

Portrettbilde av Tove Bøgseth

Telefon: 724 06 332

E-post: tove@vekstra.no

Avdeling: ØkoRåd Røros

Lena Sæther

Portrettbilde av Lene Sæther

Telefon: 940 15 173

E-post: lena@vekstra.no

Avdeling: ØkoRåd Røros

Elise Dalseg

Portrettbilde av Elise Dalseg

Telefon: 724 06 335

E-post: elise@vekstra.no

Avdeling: ØkoRåd Røros

Mathias Haugen

Telefon: 724 06 334

E-post: mathias@vekstra.no

Avdeling: ØkoRåd Røros

Kristin Olsen

Portrettbilde av Kristin Olsen

Telefon: 940 15 172

E-post: kristin@vekstra.no

Avdeling: ØkoRåd Røros

Kjell Magnus Krog

Telefon: 477 83 096

E-post: kjell@vekstra.no

Avdeling: ØkoRåd Røros