Odd Harald Nilsen

Telefon: 406 29 838

E-post: Odd.harald.nilsen@okoraad.no

Avdeling: Økoråd Evenskjer

Hege Martinsen

Telefon: 406 34 549

E-post: hege.martinsen@okoraad.no

Avdeling: Økoråd Evenskjer

Marit Landsholm

Telefon: 909 32 651

E-post: marit.landsholm@okoraad.no

Avdeling: Økoråd Evenskjer

Finn Johnsen

Telefon: 906 85 342

E-post: finn.johnsen@okoraad.no

Avdeling: Økoråd Evenskjer

Aashild Kokvik

Telefon: 982 87 495

E-post: aashild.kokvik@okoraad.no

Avdeling: Økoråd Evenskjer

Linda Johnsen

Telefon: 926 59 943

E-post: linda.johnsen@okoraad.no

Avdeling: Økoråd Evenskjer

Per-Stian Jensen

Telefon: 982 87 492

E-post: perstian.jensen@okoraad.no

Avdeling: Økoråd Evenskjer