Økoråd Gruppen

Bilde av mann og dame som jobber med regnskap

Økoråd Lofoten søker statsautorisert regnskapsfører

Økoråd Lofoten er en del av Økoråd Gruppen AS, en Nord Norsk kjede som i dag består av 12 kontorer og snart 100 motiverte regnskapsrådgivere. Gruppen har en samlet omsetning på nesten NOK 100 mill. i 2021 og er en betydelig aktør i nordnorsk sammenheng. Økoråd Lofoten søker statsautorisert regnskapsfører som kan jobbe selvstendig. Arbeidsoppgaver …

Økoråd Lofoten søker statsautorisert regnskapsfører Les mer »

Koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende forlenges

De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022.08.12.21 Skrevet av  Lene N. Sundalskleiv, Regnskap NorgeDel  Dette er ordningene som forlenges ut januar 2022: Kompensasjonsordningen som gir selvstendig næringsdrivende og frilansere kompensasjon for inntektstap. Midlertidig rett til forlengelse av dagpengene for ledige. Perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering …

Koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende forlenges Les mer »

Regjeringen med flere økonomiske kompensasjonstiltak

Forslagene innebærer blant annet å gjenåpne kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 og å forlenge støttetiltakene for kollektivtransport og fly ut mars. Artikkel hos Regnskap Norge De økonomiske tiltakene skal dempe konsekvensene av smitteverntiltakene som ble innført 7. desember for næringslivet. Her er kompensasjonstiltakene som foreslås: Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir gjenåpnet for månedene november …

Regjeringen med flere økonomiske kompensasjonstiltak Les mer »

Overføring av ferie?

Arbeidsgiver er ansvarlig for at ferie blir avviklet i ferieåret. Når vi nå nærmer slutten av 2021 er det viktig å skaffe seg en oversikt over ikke-avviklede feriedager og følge opp at ansatte avvikler disse. Hvis du likevel har ansatte med ubrukte feriedager ved årsslutt kan det avtales overføring av feriedager. Her finner du svar …

Overføring av ferie? Les mer »

Julebord – hvilke skatteregler gjelder?

Julebordsesongen er i full gang. Husker du reglene? Skrevet av  Regnskap Norge Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. Kostnadene til julebord vil være skattefritt for mottaker, så lenge tilstelningen er rimelig og tilbys alle eller en betydelig del …

Julebord – hvilke skatteregler gjelder? Les mer »

Lav mva-sats på 6% tilbake til 12%

Den midlertidige lave satsen endres tilbake fra og med 1. oktober 2021. Bransjen bør være oppmerksom på de praktiske utfordringene dette medfører. 22.09.21 Skrevet av  Sebastian Brodtkorb, Regnskap Norge Den midlertidige lave MVA-satsen på blant annet persontransport, hotellovernatting og enkelte områder innenfor kultursektoren, skal opp til 12 % igjen fra og med 1. oktober. Fristen …

Lav mva-sats på 6% tilbake til 12% Les mer »

Økokrim-sjefen advarer mot direktørsvindel også denne sommeren

Aldri har Økokrim fått flere svindelsaker å jobbe med enn i fjor, og nå stunder det mot høysesong for såkalt direktørsvindel. – Økningen innen bedragerier er en trend, sier Økokrim-sjef Pål Lønset til Regnskap & Økonomi. Nå nærmer mange bedrifter seg den tiden av året da erfarne medarbeidere tar sommerferie og overlater tømmene til vikarer …

Økokrim-sjefen advarer mot direktørsvindel også denne sommeren Les mer »

En person som holder masse egg i hendene.

Kontanthandel eller salg over internett– behandling av inntekter

I koronaens tid har stadig flere virksomheter begynt å tilby varer kjørt hjem, og innført bestillinger og betalingsløsninger via utallige varianter av applikasjoner. Det har også blitt populært med REKO-ringer og andre typer utsalg og vi har sett at det er et behov for veiledning og presiseringer på håndtering av betaling og kontantsalg. Særlige krav …

Kontanthandel eller salg over internett– behandling av inntekter Les mer »