Nyheter

Private og næringsdrivendes medansvar for skatt og merverdiavgift ved kontantkjøp

Publisert: 28/01/11 oppdatert: 28/01/11

Private og næringsdrivendes medansvar for skatt og merverdiavgift ved kontantkjøp Finansdepartementet er i ferd med å fastsette forskrifter til allerede fastsatte lover som ansvarliggjør kjøper av tjenester for skatt og merverdiavgift som tjenesteleverandør unndrar. Les mer her>

Private og næringsdrivendes medansvar for skatt og merverdiavgift ved kontantkjøp
Finansdepartementet er i ferd med å fastsette forskrifter til allerede fastsatte lover som ansvarliggjør kjøper av tjenester for skatt og merverdiavgift som tjenesteleverandør unndrar. Les mer her>