Kontakt oss

Økoråd Hadsel AS

v/ Ivar Fredriksen

Markedsgata 21
8450 Stokmarknes

Tlf :    761 18 400
Faks : 761 18 409

Mail:

Økoråd Sortland AS

v/ Jon A R Nilsen

Postboks 520
8401 Sortland

Tlf :    761 22 007
Faks : 761 22 008

Mail:Økoråd Øksnes AS

v/ Yngvar Brun

Postboks 119
8439 Myre

Tlf :    761 85 400
Faks : 761 85 401

Mail:Økoråd Narvik AS

v/ Rolf Morten Karlsen

Postboks 432

8515 Narvik

Tlf:    769 64 600

Faks: 769 64 601

Mail:

Økoråd Salten AS

v/ Svein Ove Aspmo

Olav V. gt 102B

8004 Bodø

Tlf:    755 77 900

Faks:

Mail:

Økoråd AS og Økoråd Hålogaland AS
v/ Jon A R Nilsen
Postboks 520
8401 Sortland

Tlf :    761 22 007
Faks : 761 22 008

Mail:

 

Økoråd Evenskjer AS

v/ Finn Johnsen

Postboks 113

9439 Evenskjer

Tlf:    770 89 900

Faks: 770 89 901

Mail:

Øvrig mailadresser Narvik og Evenskjer:

 

* = nødvendig informasjon
captcha