Regnskap Norge: Koronaviruset har medført mange utfordringer for norsk næringsliv. For deg som driver virksomhet har situasjonen

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser,

Ivar Fredriksen hos Økoråd i Hadsel forteller om overraskende godt humør blant korona-rammede bedrifter i kommunen.