Christina F. Holmvaag

Telefon: 992 91 883

E-post: christina@okonet.no

Avdeling: ØkoRåd Gruppen Kjedekontor, Økoråd NordSalten

Andreas Riibe-Øien

Telefon: 917 63 050

E-post: andreas.riibe-oien@okoraad.no

Avdeling: ØkoRåd Gruppen Kjedekontor

Remi M. Larsen

Telefon: 960 10 930

E-post: remi.larsen@okoraad.no

Avdeling: ØkoRåd Gruppen Kjedekontor, Økoråd Leknes

Anna Lise Bringsli

Telefon: 911 65 845

E-post: anna.lise.bringsli@okoraad.no

Avdeling: ØkoRåd Gruppen Kjedekontor, Økoråd Lofoten

Eiolf Steinvik

Telefon: 467 03 064

E-post: eiolf.steinvik@siffo.no

Avdeling: ØkoRåd Gruppen Kjedekontor, Økoråd Salten

Geir-Arne Mathisen

Telefon: 975 43 533

E-post: geir.arne.mathisen@okoraad.no

Avdeling: ØkoRåd Gruppen Kjedekontor