Økoråd Gruppen

Økoråd Narvik hjelper Hege Ingebrigtsen

Økoråd Narvik bidrar i pengespleisen til hundekjører Hege Ingebrigtsen som står fast med havarert bil i Mosjøen. Det som skulle være innledningen på Hege Ingebrigtsen sin 34. sesong som hundekjører, startet med et katastrofalt motorhavari allerede 1.juledag. Like etter Saltfjellet, ved Korgen, begynte motoren i «hundebilen» å svikte. Hege Ingebrigtsen og samboer Per Sverre Simonsen

Økoråd Narvik hjelper Hege Ingebrigtsen Read More »

ØkoRåd – Vekstra blir største franchisekjede

Den nye sammenslåingen ØkoRåd – Vekstra blir Norges største franchisekjede innen regnskap, foran Saga KL og Accountor. Nå skal franchise-modellen brukes til å sikre lokalt fremfor internasjonalt eierskap i den pågående restruktureringen i regnskapsbransjen.  På foto: Adm dir. i Vekstra (t.v.), Trond Brenden, og adm dir. i ØkoRåd Gruppen AS, Geir-Arne Mathisen. Regnskapsbransjen er i

ØkoRåd – Vekstra blir største franchisekjede Read More »

Sykdom og ferie

Nå nærmer det seg sommerferie for de fleste i Norge. Ansatte som blir syke i ferien kan ha rett til ny ferie senere, men det er noen forutsetninger som må være til stede:– Arbeidstakeren må selv være syk, syke barn eller andre familiemedlemmer gir ikke rett til utsettelse.– Arbeidstaker må være 100% arbeidsufør, blir arbeidstaker

Sykdom og ferie Read More »

Fjerner momsfritak på elbiler og innfører tilskuddsordning

Regjeringen ønsker å fjerne momsfritaket for elbiler fra og med 2023, men samtidig innføre en tilskuddsordning. I Hurdalsplattformen ble det foreslått å innføre moms på beløpet over 600.000 kr ved salg av nye elbiler. Salgssummen under beløpsgrensen skulle fortsatt være fritatt. Forslaget møtte mye kritikk, spesielt fra Regnskap Norge. Hovedinnvendingen var at det ville medføre

Fjerner momsfritak på elbiler og innfører tilskuddsordning Read More »

Kan bli uaktuelt å ha enkelte formuesobjekter i virksomheten

Forslag til nye regler for skattlegging av privat konsum i selskap vil gjøre det uaktuelt å ha bolig og fritidseiendommer, båter, fly og helikopter i virksomheten. Finansdepartementet har fremlagt forslag til nye regler for beskatning av private formuesgoder i selskaper. Reglene vil om de blir vedtatt gjøre skattebelastningen så høy at det i praksis vil

Kan bli uaktuelt å ha enkelte formuesobjekter i virksomheten Read More »